Bookmark and Share
Facebook Profile
Custom Search

By And By (We'll Understand It Better By And By) Lyrics By Selah


Artist: Selah
Album: Greatest Hymns
Date: 2005
Song: By And By (We'll Understand It Better By And By)

_______________________________________________

Mpasi, ntantu ta kwisa
Beto bakisa yau ve
Nki nzila Yesu baka kwa zulu
Kansi Yandi twadisa
Beto ku landa Yandi
Beto bakisa yau mbote by and by

By and by, bu nsuka ta kwisa
Bana ya Nzambi ta kwenda na zulu
Beto yimbila kilumbu beto ndandu
Beto bakisa yau mbote by and by

Awa mpukumunu
Santana seka Nzambi
Beto kele ntantu sambu masumu
Beto yituka nki na yonso kele kwisa
Beto bakisa yau mbote by and by

CHORUS

Bima mingi kele ve
Bu muyoyo ya beto
Kansi beto kwikila Tata Nzambi
Bonso ndinga ya Yandi
Beto ata luvundu
Beto bakisa yau mbote by and by

CHORUSView Other Selah Lyrics